Ondernemen gaat niet altijd van een leien dakje helaas. Er zijn allerlei omstandigheden, waardoor een onderneming in zwaar weer kan belanden. Ook dan kan Lexcore Belastingadviseurs van toegevoegde waarde zijn. Om risico’s te analyseren, schade te beperken en een eventuele doorstart mogelijk te maken.

Tijdig actie ondernemen

Als u te maken krijgt – of gaat krijgen – met financiële problemen, is het cruciaal om tijdig actie te ondernemen. Als u tijdig in beweging komt, zijn er vaak nog verschillende mogelijkheden om uw positie te verbeteren of een faillissement af te wenden. Daarbij kunt u onder meer denken aan: 

  • Afspraken maken met leveranciers, klanten en financiers
  • Belangrijke activa zeker stellen
  • Levensvatbare onderdelen afsplisten
  • Nieuwe financiering verkrijgen
  • Reorganiseren of herstructureren (niet alleen wat betreft personeel, maar ook juridisch, fiscaal en/of financieel)

De schade beperken

Als een faillissement onvermijdelijk is, dan begeleidt Lexcore Belastingadviseurs u om de schade zoveel mogelijk te beperken. Ook adviseren we u bij een eventuele doorstart. Verder helpen we u graag bij het verhalen van uw vorderingen en/of schade op bestuurders, aandeelhouders of derden als u te maken heeft met een contractspartij met financiële problemen. Omdat de meeste advocaten van Lexcore Belastingadviseurs zelf ervaring hebben als curator, kunnen we u bijstaan bij discussies met curatoren en uw belangen behartigen.

Voorkomen is beter

In alle gevallen is het uiteraard beter om een faillissement of andere financiële problemen te voorkomen. Daarom is het verstandig de juridische en fiscale inrichting van uw bedrijf regelmatig te laten checken door de experts van Lexcore Belastingadviseurs. Wij maken de risico’s voor u inzichtelijk en adviseren u over maatregelen die nodig zijn om uw investeringen en bedrijf beter te beschermen.

Wilt u advies omtrent dit thema, bekijk dan snel al onze contactmogelijkheden.