Een bedrijf kan door tal van oorzaken geheel of gedeeltelijk in handen komen van een ander bedrijf. Overnames, splitsingen, fusies of samenwerkingsvormen zijn in het bedrijfsleven aan de orde van de dag. In alle gevallen is een intensieve voorbereiding en gedegen (juridisch en fiscaal) advies raadzaam.

Aandelen- en activatransacties

Het onderscheid tussen een activa- en aandelentransactie is zowel voor de koper als voor de verkoper groot. Een aandelentransactie is voor de verkoper doorgaans onbelast, terwijl de koper over eventuele meerwaarde (stille reserves, goodwill) niet kan afschrijven. Bij een activatransactie is de verkoper wel belast en kan de koper doorgaans over de hogere waarde afschrijven.

In de praktijk wordt fiscaal gezien veelal gekozen voor een aandelentransactie als de stille reserves hoog zijn. Maar er kunnen fiscale redenen zijn om toch voor een activa/passivatransactie te kiezen, bijvoorbeeld verliescompensatie bij koper/verkoper of als er potentiële claims zijn bij de te verkopen vennootschap. We gaan er graag samen met u inhoudelijk op in.

De garanties zijn essentiële onderdelen van overnamecontracten. Deze komen in vele variaties voor en kunnen, mits goed vorm gegeven, uw positie aanzienlijk verbeteren. Het opstellen en beoordelen van garanties is specialistisch maatwerk waar Lexcore Belastingadviseurs, zowel juridisch als fiscaal, zeer veel ervaring mee heeft.

Fusies en splitsingen

Ook bij fusies en overnames spelen fiscale kwesties een belangrijke rol. De fiscale consequenties zijn afhankelijk van de gemaakte afspraken en de belangen zijn vaak groot. De fiscale wetgeving maakt diverse vrijstellingen mogelijk, maar verbindt er ook allerlei voorwaarden aan. Het kan interessant zijn om een juridische fusie of splitsing te gebruiken voor de herstructurering van een onderneming. Lexcore Belastingadviseurs legt u graag uit wat voor uw situatie de meest optimale oplossing is.

Joint ventures en andere samenwerkingen

De samenwerking tussen bedrijven is op diverse manieren te organiseren. Vaak kiezen ondernemers voor een nieuwe, gezamenlijke organisatie in de vorm van een B.V. Een andere mogelijkheid is de samenwerking onder te brengen in een personenvennootschap, bijvoorbeeld een V.O.F. Minder formeel, maar zeker ook rechtsgeldig, is om de afspraken vast te leggen in een overeenkomst. Wat voor u de beste optie is, hangt af van vele factoren. We onderzoeken ze graag voor u.

Wilt u advies omtrent dit thema, bekijk dan snel al onze contactmogelijkheden.