Ondernemingen gaan niet zelden over van ouders op kinderen. Vaak verschuift hierbij een aanzienlijk vermogen. Dat kan in de vorm van liquiditeiten zijn, maar in de meeste gevallen zit het vermogen (ook) in de onderneming verankerd. Hoe gaat u daarmee om? Op welke wijze kan de verschuiving zo fiscaal vriendelijk plaatsvinden?

Naar buiten treden als één familie

Naarmate de jaren verstrijken, kan de omvang van families toenemen. En daarmee ook het aantal meningen, visies en ideeën. Toch kan het verstandig zijn om, zeker naar buiten toe, als één familie op te treden. Lexcore Belastingadviseurs begeleidt opdrachtgevers hierbij om een zo geruisloos mogelijke overgang van liquiditeiten en onderneming binnen de familie mogelijk te maken.

Juridische instrumenten

Voor de optimale verschuiving van liquiditeiten en onderneming binnen een familie zijn diverse juridische en fiscale instrumenten beschikbaar. Denk aan certificering, familiestatuten of onderbrenging in een truststructuur. Op andere momenten kan de nadruk juist liggen bij het fiscale instrumentarium, zoals de BOR (Bedrijfsopvolgingsregeling) of het opzetten van een degelijke financieringsstructuur voor de kinderen. We helpen u graag.

Wilt u advies omtrent dit thema, bekijk dan snel al onze contactmogelijkheden.