Het UBO-register vloeit voort uit de Europese vierde anti-witwasrichtlijn. Deze richtlijn diende op 26 juni 2017 te zijn geïmplementeerd in de lidstaten, maar deze deadline heeft Nederland, evenals alle andere lidstaten, niet gehaald.

Liet het ministerie van Financiën eerder nog weten dat het wetsvoorstel pas in de tweede helft van 2017 wordt verwacht, uit de beantwoording van een aantal Kamervragen van D66, Groenlinks en de SP (18 september 2017) over, kort gezegd, de toepasselijkheid van het UBO-register op het fonds voor gemene rekening, blijkt echter dat het UBO-wetsvoorstel pas begin 2018 aan de Tweede Kamer kan worden toegezonden. Hierbij is opgemerkt dat het streven is dat in de zomer van 2018 het Nederlandse UBO-register operationeel is.

Fonds voor gemene rekening

Een fonds voor gemene rekening is, kort gezegd, een samenwerkingsverband tussen participanten ter verkrijging van voordelen voor de participanten door het voor gemene rekening beleggen van gelden. Een fonds voor gemene rekening heeft geen specifieke rechtsvorm en komt tot stand bij overeenkomst, waarbij geen notariële akte vereist is.

Tot de beantwoording van de Kamervragen over het fonds voor gemene rekening leek een fonds voor gemene rekening nog een mogelijkheid te bieden om registratie in het UBO-register te voorkomen. De staatsecretaris heeft in de antwoorden op de Kamervragen echter opgemerkt dat op dit moment wordt onderzocht of de verplichting tot het registreren van UBO-informatie ook moet gaan gelden voor fondsen voor gemene rekening.

Op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn lijkt hier geen noodzaak voor te zijn, maar gezien het feit dat Nederland de richtlijn erg ruim wenst te implementeren, bestaat aldus een reële kans dat ook fondsen voor gemene rekening hun UBO’s (de deelnemende participanten) dienen te registreren. Het voorkomen van registratie in het UBO-register wordt dan weer een stuk lastiger en zal waarschijnlijk enkel nog kunnen worden bereikt door het opzetten van een niet-EU truststructuur.

Lexcore Belastingadviseurs volgt de mogelijkheden om registratie in het UBO-register te voorkomen nauwlettend en komt hierop terug wanneer er meer duidelijkheid is.

Wilt u advies omtrent dit onderwerp, bekijk dan snel al onze contactmogelijkheden.