Vanaf 1 juli 2017 is het niet meer mogelijk om fiscaal gefaciliteerd pensioen in eigen beheer op te bouwen. Bestaande pensioenregelingen in eigen beheer moeten daarom vóór 1 juli 2017 premievrij zijn gemaakt.

Vanaf 1 april 2017 hebben dga’s gedurende drie jaar (tot en met 2019) de mogelijkheid om het pensioen in eigen beheer fiscaal geruisloos (zonder belastingheffing) af te stempelen tot de fiscale waarde en de aanspraak vervolgens af te kopen (met een fiscale korting en zonder heffing van revisierente), of om te zetten in een zogenaamde oudedagsverplichting (hierna: ODV).

Bij afkoop moet de verschuldigde loonheffing direct door het eigenbeheerlichaam worden voldaan. Een gedeelte van de afkoopsom is vrijgesteld van loon- en inkomstenbelasting. De vrijstelling bedraagt 34,5% in 2017, 25% in 2018 en 19,5% in 2019 van de fiscale balanswaarde. Bij een inkomstenbelastingtarief van 52% betekent dit een effectief belastingpercentage van 34,06% in 2017, 39% in 2018 en 41,86% in 2019.

Afkoop in 2017 kan dus vanuit fiscaal oogpunt interessant zijn als de toekomstige pensioenuitkeringen tegen een hoger tarief worden belast dan 34,06%.

De (ex-)partner van de dga verliest door de afkoop – in geval van een eventuele echtscheiding – zijn/haar rechten op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen en zijn/haar bijzondere partnerpensioen en – bij overlijden – op zijn/haar nabestaandenpensioen. Hij/Zij zal voor dit verlies moeten worden gecompenseerd. Het is niet nodig direct te compenseren, maar er zal wel vastgelegd moeten worden op welke wijze de (ex-)partner bij echtscheiding dan wel overlijden van de dga zal worden gecompenseerd.

Tenslotte zal de belastingdienst – middels een speciaal daarvoor opgesteld informatieformulier – binnen een maand na de afkoop worden geïnformeerd over de afkoop.

Het is dus zaak om nog voor het einde van het jaar te beoordelen of het verstandig is het pensioen van de dga uiterlijk op 31 december 2017 af te kopen.

Als u wilt weten of het voor u verstandig is het pensioen af te kopen, om te zetten in een ODV of alles bij het oude te laten dan zijn wij graag bereid u hierbij te assisteren.

Wilt u advies omtrent dit onderwerp, bekijk dan snel al onze contactmogelijkheden.