Publicaties

Vendor loan niet meer weg te denken uit overnamepraktijk

17 november 2020|

Tegenwoordig vormt in het merendeel van de overnametransacties een vendor loan het sluitstuk van de financiering van de overname. Voor Brookz.nl schreef Walt Mossou een publicatie over dit onderwerp.  

Kosten verkoop BV vaak niet aftrekbaar

30 december 2019|

Kosten voor de aan- en verkoop van een B.V. zijn voor een B.V. (koper of verkoper) niet aftrekbaar. Van dit van aftrek uitgesloten kosten is sprake als die kosten zonder die aan- of verkoop niet zouden zijn gemaakt. De afgelopen periode zijn er nogal wat uitspraken verschenen die ingaan op ...

Wat is een belastinglatentie?

29 april 2019|

Bij een bedrijfsovername dient bij de waardering rekening gehouden te worden met een belastinglatentie. Zeker in geval van koop/verkoop van aandelen in een BV. Enigszins afhankelijk van de vraag op welke manier een bedrijf wordt gekocht speelt de vraag over de bij de overnameprijs in aanmerking te nemen belastinglatentie. Het loont voor de koper ...

Fiscale gevolgen herstructurering aandelenbelang

10 april 2019|

Wat zijn de fiscale gevolgen van het toetreden van nieuwe aandeelhouders/financiers in een verliesgevende onderneming? Als een onderneming (nog) niet brengt wat haar oorspronkelijke aandeelhouders/financiers er van verwachtten of als er nog meer geld nodig is om de onderneming succesvol te laten draaien kan het gebeuren dat er nieuwe aandeelhouders ...

Betaalt u teveel Box 3 heffing?

21 juni 2018|

Wij Nederlanders zijn een spaarzaam volk. Vinden het fijn als we een appeltje voor de dorst hebben. Lopen daar het liefst ook niet teveel risico mee. Bij voorkeur wordt dat dan ook nog op een ‘veilige’ bankrekening gezet. Die heeft maar één nadeel, en dat is dat het tegenwoordig nauwelijks ...

Invoering van het UBO-Register medio 2018 verwacht

21 december 2017|

Het UBO-register vloeit voort uit de Europese vierde anti-witwasrichtlijn. Deze richtlijn diende op 26 juni 2017 te zijn geïmplementeerd in de lidstaten, maar deze deadline heeft Nederland, evenals alle andere lidstaten, niet gehaald. Liet het ministerie van Financiën eerder nog weten dat het wetsvoorstel pas in de tweede helft van 2017 ...

Laad meer berichten